Hello, I'm Carmen!

I'm a UX/UI and graphic designer based near Lunenburg, Nova Scotia.
↓ case studies